• język migowy
BIP
Grafika BIP

Majątek

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 300 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 81 500 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) udziałów o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) każdy udział.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
w Katowicach
Pierwsza publikacja
Mrugalska Agnieszka 2020-11-10 08:44
Aktualizacja publikacji
Mrugalska Agnieszka 2020-11-12 12:38
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Mrugalska 2020-11-12 12:38
Zatwierdzenie
Agnieszka Mruagaska 2020-11-12 12:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
21
do góry