• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu/Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z § 5 Umowy Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej i usługowej oraz wytwórczej, a w szcególności:

38.22.Z.  Przetwarzanie i unieszkodliwanie odpadów niebezpiecznych

38.11.Z.  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.Z.  Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.Z.  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

49.41.Z.  Transport drogowy towarów

35.30. Z.  Wytwarzanie i zaopatrywanie w pare wodną, gorącą wodę i powietrze do układó klimatyzacyjnych

38.32.Z. Odzysk surowców

39.00.Z.  Działalność związana z rekultywacją i pozstała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieuchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
w Katowicach
Pierwsza publikacja
Mrugalska Agnieszka 2020-11-06 13:48
Aktualizacja publikacji
Mrugalska Agnieszka 2020-11-06 13:57
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Mrugalska 2020-11-06 13:57
Zatwierdzenie
Agnieszka Mrugalska 2020-11-06 13:57
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
45
do góry